Nasze Przedszkole

Nasze przedszkole

Nasze Przedszkole

jest przedszkolem o profilu zdrowotno- przyrodniczym a naszym największym atutem jest zdrowe żywienie.

         Przedszkole Nr 9 im. Pluszowego Misia  mieści się w Tychach przy ul. Brzozowej 41.
Przedszkole jest czynne
od poniedziałku do piątku w godzinach 6.oo- 17.oo

Przedszkole zajmuje pomieszczenia w bloku mieszkalnym. Uczęszcza do niego 100  dzieci w wieku  3 – 6 lat. W przedszkolu są cztery sale zabaw, a w nich grupy dziecięce:

3- latki PUCHATKI   

4-5 latki – WESOŁE MISIE

 5-6 latki – GUMISIE

6 latki – USZATKI

     W przedszkolu dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Skład rady pedagogicznej znajduje się na tablicy ogłoszeń w szatni przedszkola. Tam też można znaleźć wszelkie wiadomości na temat pracy przedszkola i instytucji z nim związanych. Wszyscy pracownicy starają się by dzieci w naszym przedszkolu czuły się jak w domu, były bezpieczne, radosne i otwarte. W nowym roku szkolnym zapraszamy rodziców do współpracy, częstych kontaktów z nauczycielami, oraz uczestnictwa w różnych formach zajęć. Wspólnie stwórzmy dzieciom warunki do wspaniałego dzieciństwa.

W naszym przedszkolu dziecko może skorzystać z 3 posiłków:
- śniadanie godz. 9:00
- obiad godz. 12:00
- podwieczorek godz. 14:00,
które przygotowuje się zgodnie z zasadami zdrowego żywienia przedszkolaka. Jesteśmy otwarci na potrzeby żywieniowe dzieci alergicznych, wymagających diety. W uzgodnieniu z rodzicami dzieci możemy przygotować oddzielnie posiłki dzieciom, które tego potrzebują.

Pracę dydaktyczno - wychowawczą prowadzimy w oparciu o:
- "Nasze przedszkole” - program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci (W. Żaba-Żabińska,
M. Kwaśniewska)
- „Dziecięca matematyka” - program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych (E. Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska),
- programy własne oraz innowacje pedagogiczne opracowane przez nauczycielki wspomagające realizację podstawy programowej.

Proces uczenia się wspomagamy poprzez stosowanie metod aktywizujących w pracy z dziećmi, m.in.:
- Metodę Dobrego Startu,
- Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
- Dziecięcą Matematykę,
- Kinezjologię Edukacyjną,
- Aktywne Słuchanie Muzyki wg. B.Strauss.


Tradycją naszej placówki są:

- imprezy rodzinne (m.i. Pasowanie na przedszkolaka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, spotkania jasełkowe, Kiermasz zdrowej żywności),

- udział w akcjach charytatywnych (m.i. Pełna miska dla schroniska, Wkręć się w pomaganie, Szlachetna paczka, pomoc dla fundacji Serduszko), 

- imprezy okolicznościowe (m.i. Dzień Przedszkolaka, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Ziemi, Dzień Dziecka, Mikołajki, Wigilia całej społeczności przedszkolnej, bale okolicznościowe, Tydzień europejski),

- konkursy międzyprzedszkolne, m.i.: „Wierszowisko”- konkurs poezji dziecięcej, festiwal piosenki ekologicznej.

Nasi wychowankowie poznają tradycje Śląska - biorą udział w cyklicznie organizowanych na terenie naszej placówki Spotkaniach Śląskich. Uczestniczą również w wielu wycieczkach edukacyjnych i rekreacyjnych, wyjściach do teatru, kina. Biorą udział w licznych konkursach plastycznych, muzycznych, ekologicznych oraz w Przeglądach Jasełek, Prezentacjach Artystycznych Przedszkolaków, Spartakiadach Sportowych Przedszkolaków.

Przedszkole wspiera rodziców w wychowaniu dziecka na dobrego i szczęśliwego człowieka, dojrzałego społecznie i emocjonalnie. Rodzice mogą uczestniczyć w zajęciach otwartych, spotkaniach rodzinnych, okolicznościowych, konsultacjach psychologiczno-pedagogicznych, prelekcjach specjalistów organizowanych na terenie placówki.

W ramach wychowania przedszkolnego dzieci mogą korzystać bezpłatnie z:

- zajęć z języka angielskiego dla wszystkich dzieci, a na wniosek rodziców w zajęciach religii,

- terapii logopedycznej dla dzieci 5-6 letnich (po wcześniejszej diagnozie przez specjalistę zatrudnionego w przedszkolu),
- gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej prowadzonej przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje;
- zajęć adaptacyjne dla dzieci 3-letnich oraz ich rodziców w ostatnim tygodniu sierpnia;
- zajęć terapeutycznych dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
- zajęcia w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
- zajęć z piłki nożnej;

- zajęć plastycznych, teatralnych, tanecznych;

- zajęć szachowych.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole nr 9 im. Pluszowego Misia
    ul. Brzozowa 41, 43-100 Tychy
  • 32 227 41 69

Galeria zdjęć