Nasze Przedszkole

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

   Ramowy rozkład dnia- GRUPY MŁODSZE

Godziny organizacji dnia

Czynności dzieci i nauczyciela

6:00 – 8:30

Schodzenie się dzieci

Zabawy dowolne (zabawy integrujące   grupę, zabawy i gry przy stolikach, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, dowolna działalność plastyczna).

Zabawy ruchowe organizowane w sali (zabawy kołowe ze śpiewem, zabawy   rytmiczno-ruchowe).

Prowadzenie obserwacji pedagogicznej, pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

8:30 – 9:00

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem.

Zabiegi higieniczne przed śniadaniem.

9:00 – 9:30

Ś N I A D A N I E- kształtowanie nawyku kultury i higieny jedzenia.

9:30 – 9:45

Zajęcie dydaktyczne realizowane zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego.

9:45 – 11:15

Gry i zabawy organizowane przez nauczyciela i podejmowane z inicjatywy dzieci w ogrodzie przedszkolnym, parku (zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze).

11:15-12:00

Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci.

Zabiegi higieniczne przed obiadem.

12:00 – 12:30

O B I A D- kształtowanie nawyku kultury i higieny jedzenia.

12:30 – 14:00

Odpoczynek poobiedni: dzieci 3-letnie – leżakowanie- słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej- próby samodzielnego ubierania i rozbierania się dzieci.         

Dzieci 4-letnie – zabawy przy stolikach: konstrukcyjne, manipulacyjne, działalność plastyczna, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.

Zabiegi higieniczne przed podwieczorkiem.

14:00- 14:30

PODWIECZOREK- kształtowanie nawyku kultury i higieny jedzenia.

14:30 – 17:00

Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, prowadzenie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, słuchanie opowiadań nauczycielki na podstawie literatury dziecięcej. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna. Rozchodzenie się dzieci.

 

 

Ramowy rozkład dnia- GRUPY STARSZE

Godziny organizacji dnia

Czynności dzieci i nauczyciela

6:00 – 8:30

Schodzenie się dzieci

Zabawy dowolne (zabawy integrujące   grupę, zabawy i gry przy stolikach, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, dowolna działalność plastyczna).

Zabawy ruchowe organizowane w sali (zabawy kołowe ze śpiewem, zabawy rytmiczno-ruchowe).

Prowadzenie obserwacji pedagogicznej, pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

8:30 – 9:00

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem.

Zabiegi higieniczne przed śniadaniem.

9:00 – 9:30

Ś N I A D A N I E- kształtowanie nawyku kultury i higieny jedzenia.

9:30 – 10:30

Zajęcia dydaktyczne realizowane zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego.

10:30 – 12:00

Gry i zabawy organizowane przez nauczyciela i podejmowane z inicjatywy dzieci w ogrodzie przedszkolnym, parku (zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze).

Zabiegi higieniczne przed obiadem.

12:00 – 12:30

O B I A D- kształtowanie nawyku kultury i higieny jedzenia.

12:30 – 13:00

Poobiedni odpoczynek w przedszkolu – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek.

13:00-14:00

Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne, zabawy dydaktyczne, zabawy dowolne dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym, w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze lub zorganizowane w sali zajęć ćwiczenia gimnastyczne. Zabawy dowolne.

Zabiegi higieniczne przed podwieczorkiem.

14:00- 14:30

PODWIECZOREK- kształtowanie nawyku kultury i higieny jedzenia.

14:30 – 17:00

Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, prowadzenie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, słuchanie opowiadań nauczycielki na podstawie literatury dziecięcej. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna. Rozchodzenie się dzieci.

Aktualności