Menu

Programy, akcje , kampanie.

Programy, akcje , kampanie

Programy, akcje , kampanie.

 

 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny EMOCJA

 

W tym roku grupa 5-6 latków Gumisie weźmie udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym EMOCJA. Projekt będzie realizowany od 10 września 2021 roku do 20 czerwca 2022 roku. Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci i  młodzieży. Realizując kolejno 5 modułów odbędziemy podróże przez krainy: Emocji, Wyobraźni, Mocy Słów, Empatii i Odwagi.

 

___________________________________________________________________________________________________-

 

 

Ogólnopolski Program „Mali Wielcy Odkrywcy”.

 

Mali Wielcy Odkrywcy to program, którego celem jest propagowanie edukacji poprzez zachęcanie dzieci do wykonywania doświadczeń. Celem programu jest zainteresowanie najmłodszych nauką i wzbudzenie w nich chęci do poznawania otaczającego je świata.

Program składa się z trzech etapów dotyczących: światła, magnetyzmu i wody. W każdym etapie znajdują się propozycje zadań odpowiednich dla dzieci w wieku 5 ,6 lat. Program będzie realizowany w roku szkolnym 2021/2022 od października  do maja w grupie dzieci „Gumisie”.

 

______________________________________________________________________________________________________

 

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Gramy zmysłami”.

 

Projekt został objęty honorowym patronatem przez Rzecznika Praw Dziecka. Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2021/2022 od października  do maja w grupie dzieci 5,6- letnich „Gumisie”. Głównym celem projektu jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata  wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

____________________________________________________________________________________________

 

MIĘDZYNARODOWY PROGRAM POWSZECHNEJ DWUJĘZYCZNOŚCI

"Dwujęzyczne dzieci"/"Bilingual Future

W roku szkolnym 2021/2022 rozpoczniemy realizację tego programu w najmłodszej grupie przedszkolnej. Zakłada on ścisłą współpracę wychowawców, nauczyciela anglisty oraz rodziców w celu umożliwienia dzieciom codziennego kontaktu z językiem angielskim, a co za tym idzie opanowanie go na poziomie dwujęzyczności.

______________________________________________________________________________________________________

 

Edusense – Uczymy Dzieci Programować, Kodowanie na dywanie to ogólnopolski projekt, w którym nasze przedszkole uczestniczy od 2019r. Dzieci przy pomocy sprytnych robocików – ozobotów uczą się myślenia algorymami, logiki i programowania. Pomagają im w tym również kolorowe kubeczki, maty i krążki edukacyjne oraz tablica interaktywna zakupione przez placówkę w 2019r. w ramach Tyskich Inicjatyw Oświatowych. 

_________________________________________________________________________

Czyściochowe Przedszkole to program edukacyjny organizowany przez firmę Rossmann w ramach programu Rossnę! Junior.
Higiena osobista to jeden z istotniejszych elementów codziennego życia, który wpływa nie tylko na wygląd, ale również na zdrowie. Dobrych nawyków, także higienicznych, uczymy się już od najmłodszych lat. To, co wtedy przyswoimy, procentuje w dorosłym życiu.
Czas intensywnej nauki w wieku przedszkolnym to także  kształtowanie dobrych nawyków higienicznych. Program Czyściochowe Przedszkole, w którym biorą udział dwie najstarsze grupy naszego przedszkola ma na celu pomagać w edukacji i motywowaniu przedszkolaków do codziennego dbania o higienę. W ramach projektu Czyściochowe Przedszkole przedszkolaki
otrzymały atrakcyjny pakiet startowy z planszami edukacyjnymi, dzienniczkami i naklejkami dla dzieci.

*************************************************************************************************************************************************

   Przez 19 pierwszych dni listopada na wszystkich kontynentach i we wszystkich krajach świata rozgrywa się kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania ta, została zainicjowana w 2011 roku przez szwajcarską fundację o nazwie Women’s World Summit Foundation (WWSF). Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy, a prowadzone w ramach kampanii działania mają właśnie ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć widzieć więcej i lepiej.  W Polsce działania kampanii od wielu lat koordynuje Fundacja po DRUGIE, zachęcając placówki i instytucje pracujące z dziećmi i młodzieżą do włączania się w organizację i prowadzenie działań, które mają wspierać ideę kampanii – budowanie świata bezpiecznego, spokojnego, bez przemocy. Nasze przedszkolaki uczestniczą w kampanii od 2018r. ucząc się jak właściwie wyrażać swoje emocje i potrzeby. Nauczyciele wprowadzając najmłodszych w świat emocji i komunikacji społecznej kierują się zasadami Porozumienia bez Przemocy M. Rosenberga.

_________________________________________________________________________

ARCHI-PRZYGODY to program z zakresu edukacji architektonicznej stworzony dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych. Stanowi propozycję przeprowadzenia zajęć o tematyce przybliżającej rozumienie zagadnień związanych z architekturą, a także wprowadzających w kulturę życia społecznego. Główne założenia programu skupiają się wokół: nabywania przez dzieci świadomości otaczającej ich przestrzeni, zrozumienia procesu projektowania i realizacji budowli oraz jej wpływu na otoczenie, a także docenienie tradycji architektonicznych i środowiska naturalnego. Zajęcia prowadzone są we współpracy nauczyciela przedszkolnego/szkolnego oraz architekta zatrudnionego przez NCK w wyniku otwartego naboru zgłoszeń. Scenariusze zajęć skupione są przede wszystkim na aktywnościach opartych na pracy zespołowej, ćwiczeniach manualnych, obserwacji i dialogu.

Program został przygotowany i jest realizowany przez Narodowe Centrum Kultury.Archi-przygody otrzymały patronat: Stowarzyszenia Architektów Polskich, Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej i miesięcznika Architektura-murator.

W roku szkolnym 2020/2021 w projekcie uczestniczy najstarsza grupa naszego przedszkola.

************************************************************************************************************************************************

 

Projekt realizowany przez Pałac Młodzieży w Katowicach obejmuje zajęcia z eksperymentów naukowych, ukazujące twórcze i praktyczne zastosowanie praw fizyki i chemii dla najmłodszych. Czy fizyka i chemia mogą być ciekawe? O tym przekonują się od 2018 r. dwie najstarsze grupy naszego przedszkola.

Classroom Outdoor Day – międzynarodowy projekt promujący aktywności na świeżym powietrzu realizowany od 2019 r. w naszym przedszkolu. Dzieci nabywają wiedzę i nowe umiejętności przebywając na łonie przyrody i ucząc się od siebie nawzajem.

 

CodeWeek  Code Week Polska jest częścią Europejskiego Tygodnia Kodowania, który odbywa się w naszym przedszkolu od 2018r.  w pażdzierniku.  Jego celem jest popularyzacja i promocja nauki programowania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. W ubiegłym roku w Polsce odbyło się ponad 300 wydarzeń promujących kodowanie. Wśród aktywnych uczestników znaleźli się również nasi nauczyciele i przedszkolaki.

Mistrzowie Kodowania to program edukacyjny, w ramach którego firma Samsung Polska od 2013 roku promuje naukę programowania wśród dzieci      i młodzieży. W naszym przedszkolu – wychowankowie uczą się kodowania off-line przy wykorzystaniu maty Mistrzów Kodowania oraz odpowiednich klocków ruchu, a nauczyciele doskonalą swoje umiejętności poprzez zorganizowane warsztaty i szkolenia.

https://sp2jozefow.szkolnastrona.pl/container/postcrossing.png

 Międzynarodowy projekt Postcrossing, w którym nasze przedszkole uczestniczy od września 2018r. umożliwia doskonalenie umiejętności językowych poprzez wysyłanie pocztówek do krajów całego świata. Są to pocztówki tradycyjne, wysyłane za pośrednictwem poczty. Dzieci zapoznają się z międzynarodowym Portfolio odbiorcy, do którego wysyłają kartkę, redagując ją z pomocą nauczyciela najpierw w języku ojczystym a potem nauczyciel tłumaczy tekst na język angielski. Liczba wysyłanych kartek jest dowolna, a odbiorcy wybierani są losowo. W odpowiedzi na wysłane kartki przedszkole również otrzymuje pocztówki z całego świata.

Projekt ten jest ogromną szansą na przesyłanie pozdrowień ludziom z całego świata, poznawanie ich kultur i niezwykłych miejsc, w których żyją. Wszystko dzieje się przy pomocy kartek pocztowych, których otrzymywanie zachęca do eksplorowania świata. Ponadto dzieci rozwijają swoje umiejętności językowe i krzewią w sobie otwartość i tolerancję, otrzymując w zamian radość, która jest dla nich bezcennym prezentem. 

W przedszkolu została stworzona tablica do ekspozycji otrzymanych pocztówek, a mapa świata zachęca do poruszania się po niej w celu znalezienia kraju, z którego pochodzi kolorowa kartka.

"Przedszkole Promujące Zdrowie"

Nasze przedszkole w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęło 
realizację autorskiego programu edukacji zdrowotnej
„W zdrowym ciele – zdrowy duch”
w procesie tworzenia placówki promującej zdrowie 
Przedszkole Promujące Zdrowie to miejsce, w którym podejmowane są wspólne działania -
Nauczycieli, Pracowników Administracji i Obsługi, Rodziców i Dzieci- dla poprawy zdrowia i samopoczucia, wszyscy uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć oraz zachęcają innych do podobnych działań.
Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:
- dobremu samopoczuciu członków społeczności przedszkolnej,
- podejmowaniu przez członków społeczności przedszkolnej, działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzeniu zdrowego środowiska.

 
Realizacja programu Przedszkole Promujące Zdrowie w naszym przedszkolu ma na celu:
- kształtowanie i wyrabianie pozytywnych zachowań w zakresie zdrowego i aktywnego stylu życia i odżywiania dzieci, pracowników i rodziców.
- upowszechnianie i uświadamianie koncepcji i działań Przedszkola Promującego Zdrowie.

Co to jest zdrowie? 
Zdrowie – stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tyko całkowity brak choroby czy niepełnosprawności. W ostatnich latach definicja ta została uzupełniona o sprawność do „prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego” a także wymiar duchowy.
Obecna definicja zdrowia przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jest następująca: zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia). 
We współczesnym podejściu do zdrowia uwzględnia się całościową koncepcję, która traktuje człowieka jako całość. Składają się na nią aspekty zdrowia:
- zdrowie fizyczne
- zdrowie psychiczne
- zdrowie społeczne
- zdrowie duchowe
Co to  jest promocja zdrowia?
Promocja zdrowia – proces umożliwiający jednostkom i grupom społecznym zwiększenie kontroli nad uwarunkowaniami zdrowia w celu poprawy ich stanu zdrowia, oraz sprzyjający rozwijaniu zdrowego stylu życia, a także kształtowaniu innych środowiskowych i osobniczych czynników prowadzących do zdrowia.

Pojęcia promocja zdrowia po raz pierwszy użył Henry Siegerist w roku 1945 umieszczając promocję zdrowia jako jeden z głównych czterech filarów medycyny obok zapobiegania chorobom, leczenia chorób i rehabilitacji. Utożsamiał wówczas promocję zdrowia z szeregiem działań prowadzących do zapewnienia odpowiednich warunków życia, pracy, kształcenia, kultury fizycznej oraz wypoczynku i rekreacji.
Za akt instytucjonalizacji promocji zdrowia uznaje się Kartę Ottawską (Ottawa Charter) uchwaloną w 1986 roku, definiującą promocję zdrowia jako „proces umożliwiający ludziom kontrolę nad własnym zdrowiem oraz jego poprawę przez podejmowanie wyborów i decyzji sprzyjających zdrowiu, kształtowanie potrzeb i kompetencji do rozwiązywania problemów zdrowotnych oraz zwiększanie potencjału zdrowia”.
Karta Ottawska wyróżnia pięć kierunków działań, których podjęcie uznaje się za konieczne dla stworzenia efektywnej strategii promocji zdrowia. Są to:
1. określenie zdrowotnej polityki społecznej w państwie (m.in. poprzez ustalenie i sukcesywną realizację programów prozdrowotnej polityki społecznej, przy zapewnieniu realnych źródeł finansowania);tworzenie polityki Zdrowia Publicznego
2. tworzenie środowisk wspierających zdrowie (osiągane poprzez rozwijanie wiedzy i umiejętności działań na rzecz zdrowia, angażowanie członków społeczeństwa poprzez sieć struktur społeczności lokalnych do aktywnego uczestnictwa w sprawach dotyczących zdrowia);
3. wzmacnianie działań społecznych;
4. rozwijanie umiejętności osobniczych - (indywidualnych)
5. reorientacja świadczeń zdrowotnych (odejście od modelów ekonomiki szpitalnej w kierunku holistycznego ujmowania korzyści zdrowotnych, ekonomicznych i rozwojowych całego kraju).

 
PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE - OGÓLNA KONCEPCJA PROGRAMU:
Koncepcja programu opiera się na budowaniu związku między edukacją przedszkolną a promocją zdrowia w całym środowisku przedszkola. Promocja zdrowia zgodnie z Kartą Ottawską  jest  procesem umożliwiającym zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem w celu jego poprawy.
Po zapoznaniu się z oczekiwaniami wychowanków, rodziców i nauczycieli, biorąc pod uwagę 10 najczęściej wybieranych wskaźników przez ankietowanych oraz treści zawarte w programach obecnie realizowanych w naszej placówce wyłoniliśmy następujące trzy główne obszary priorytetowe, które będziemy realizować w latach 2019 – 2022
Aktywny tryb życia– rok szkolny 2019/2020
Zdrowe odżywianie – rok szkolny 2020/2021
Higiena osobista i otoczenia – rok szkolny 2021/2022
 
Planujemy, aby pierwszy rok  naszych działań w ramach projektu Przedszkole Promujące Zdrowie, upłynął pod hasłem „Aktywny tryb życia”. W tym okresie edukację kierować będziemy tak, by nasi wychowankowie, wykorzystując nabytą wiedzę i umiejętności umieli, w sposób dla siebie skuteczny, działać na rzecz swego zdrowia.  Chcemy, aby powiedzenie „Ruch to zdrowie” funkcjonowało jako swoisty sposób, styl życia.  
Podejmowane przez nas działania będą dotyczyć:
- Kształtowania poczucia odpowiedzialności za zdrowie,
- Umożliwiania dzieciom rozwoju ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniania poczucia ich własnej wartości,
- rozbudzania zainteresowań dzieci własnym zdrowiem – ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktywność fizyczną,
- zachęcania do zdrowego stylu życia oraz stworzenia wychowankom realnych i atrakcyjnych możliwości dokonywania zdrowych wyborów
- promowania aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu
- organizacji alternatywnych form spędzania wolnego czasu związanych z aktywnością fizyczną
- wyposażenia w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia
- zapewnienia sprzyjającego zdrowiu środowiska pracy i nauki
- włączania edukacji zdrowotnej do programu nauczania z wykorzystywaniem aktywizujących metod nauczania
Ponadto nasza placówka kontynuować będzie realizację zagadnień mających znaczący wpływ na nasze zdrowie: właściwe odżywianie, higiena zdrowia psychicznego i fizycznego.
 

*************************************************************************************************************************************************

Wszystkie Kolory Świata

W jaki sposób szmaciana laleczka może uratować życie dziecka?

Jak pokazać dzieciom, że mogą pomóc tym najbardziej potrzebującym i jednocześnie czerpać z tego radość?

W ramach akcji dzieci z rodzicami będą przygotowywali charytatywne, szmaciane laleczki UNICEF. Laleczki te są niezwykłe, ponieważ symbolizują pomoc dzieci dla najbardziej potrzebujących dzieci na świecie. Każda z nich będzie miała swoją tożsamość. Dzieci same wybiorą kraj pochodzenia dla wykonanej przez siebie laleczki, określą jej kolor skóry, strój, a także imię i wiek, które umieszczą w „akcie urodzenia”. Laleczki zostaną zaprezentowane całej społeczności przedszkolnej. Każdy kto będzie chciał, będzie mógł zaopiekować się wybraną laleczką w zamian za przekazanie darowizny na rzecz ratowania życia dzieci. Minimalna kwota darowizny w wysokości 10 zł umożliwi zaszczepienie jednego dziecka przeciw najpoważniejszym chorobom wieku dziecięcego, a tym samym pozwoli na uratowanie mu życia.

__________________________________________________________________________

  CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

KLUCZEM DO WIEDZY I SPRAWNOŚCI UMYSŁU JEST CZYTANIE.  Czytanie rozwija język, język zaś stanowi podstawę dla myślenia, w tym także matematycznego. Czytanie otwiera dostęp do skarbnicy ludzkiej myśli i wiedzy. Tymczasem wielu ludzi choć umie czytać - nie czyta. Dlaczego? Ponieważ...

Najskuteczniejszym sposobem wychowania czytelnika na całe życie jest głośne czytanie dziecku dla przyjemności!

Czytanie na głos niemowlęciu stymuluje rozwój jego mózgu.

Czytanie kilkulatkowi rozbudza w nim ciekawość świata i pomaga mu zrozumieć siebie i innych.

Wspólne głośne czytanie z nastolatkiem pomoże mu pokonać wiele problemów wieku dorastania.

Bardzo wiele zależy od rodziców. Jeżeli chcą by ich dzieci były mądre i odnosiły sukcesy w szkole i życiu powinni znaleźć czas by codziennie czytać im przez 20 minut. Codzienne głośne czytanie dziecku warto zacząć jak najwcześniej i nie zarzucać go nawet gdy dziecko samo już dobrze czyta.

Codzienne głośne czytanie jest szczepionką przeciwko wielu niepożądanym wpływom i zagrożeniom dla umysłu i psychiki dziecka ze strony współczesnej cywilizacji.

                                                                                                                                     

WŁĄCZ WYOBRAŹNIĘ, WYŁĄCZ TELEWIZOR

To miejska kampania społeczna dla rodzin z dziećmi uczęszczającymi do żłobków i przedszkoli – „Włącz wyobraźnię, wyłącz telewizor”. Akcja skierowana jest na trzy cele: edukacyjne, społeczne i informacyjne, które mają wskazać rodzicom, jak prawidłowo kształtować rozwój współczesnego dziecka.

Dzięki kampanii, rodzice zyskają m.in.: cenne podpowiedzi, jak i gdzie w naszym mieście można konstruktywnie spędzać czas z dzieckiem. Do udziału aktywnie włączają się tyskie przedszkola i żłobki i to właśnie tam, rodzice będą mogli znaleźć tablice informacyjne z propozycjami klubów, instytucji i stowarzyszeń zapraszających całe rodziny na zajęcia rekreacyjne, sportowe i artystyczne. Poza tym, celem akcji jest także aktywizacja rodzin w kierunku rozwijania zainteresowań i pasji oraz wsparcie w nawiązywaniu więzi z dzieckiem i odnajdywaniu przyjemności we wspólnym spędzaniu czasu.

                                                                                                                                     

 SZKOŁA W RUCHU

Rok szkolny 2013/14 został ogłoszony przez resort edukacji Rokiem Szkoły w Ruchu. Jego celem jest promocja aktywnego trybu życia, kształtowanie prawidłowych nawyków u dzieci oraz podejmowanie działań na rzecz ich bezpieczeństwa.

                                                                                                                                    

 KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych oraz przedstawień dla rodziców i wiele innych ekologicznych działań.

                                                                                                                                     

log zp AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA

Akcja ta  ma na celu utrwalenie wśród rodziców, dzieci oraz personelu przedszkolnego wiedzy o tym, jak zdrowo się odżywiać, jak dbać o bezpieczeństwo dzieci w domu i poza nim, jak zapobiegać chorobom oraz minimalizować ich skutki, a także jak dbać o odporność dzieci w okresie wzmożonej zapadalności na grypę i przeziębienia. Zespół ekspertów Akademii Zdrowego Przedszkolaka opracowuje materiały edukacyjne w formie warsztatów (opartych głównie na zabawach) i prezentacji, które mają angażować do wspólnej pracy pracowników przedszkoli, rodziców i dzieci.

                                                                                                                                     

MAŁE OGRÓDKI

Małe Ogródki to miejska kampania społeczna na rzecz zdrowego żywienia. Głównym adresatem są w niej dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziny. Działania prowadzone są w 16 tyskich przedszkolach, z których każde realizuje swój indywidualny program o zdrowym odżywianiu. Kierunek i główne przedsięwzięcia kampanii określane i prowadzone są przez Urząd Miasta Tychy (Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą). Kampania jest programem długoterminowym nastawionym na edukację. Jest prowadzona od 2012 roku.

                                                                                                                                     

SKUPMY SIĘ NA SPRAWIE

Celem kampanii jest to aby dziecistały się ambasadorami walki z problemem psich odchodów, żeby mówiły o tym w swoich domach i wśród sąsiadów, żeby same walczyły o czyste podwórka, trawniki i swoje miejsca do zabawy.

                                                                                                                                                                                        

MAMO TATO WOLĘ WODĘ

Program "Mamo, Tato, wolę wodę!" już od 2009 roku wspiera rodziców i nauczycieli w kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych u najmłodszych. Jest on odpowiedzią na narastający w polskim społeczeństwie, zwłaszcza wśród dzieci, problem z nadwagą i otyłością. Postanowiliśmy aktywnie przeciwdziałać temu zjawisku i poprzez edukację oraz zabawę podkreślać rolę wody w codziennej diecie dziecka. Partnerami merytorycznymi programu są Instytut Matki i Dziecka i Instytut Żywności i Żywienia. IV edycja programu została objęta honorowym patronatem przez Ministra Edukacji Narodowej.

                                                                                                                                     
 

DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY 


Nasze przedszkole zostało przyjęte do realizacji międzynarodowego programy „Dzieciństwo bez próchnicy” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu.

Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministerstwo Zdrowia, którego liderem jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Celem głównym Projektu jest obniżenie częstotliwości występowania próchnicy zębów u dzieci w wieku 0-5 lat.

Cele bezpośrednie Projektu to:

1. poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-5 lat

2.wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej w grupach docelowych.

Nasze przedszkole otrzyma:
-  wsparcie rodziców/opiekunów dzieci za pośrednictwem materiałów edukacyjnych i promocyjnych (rozpowszechnienie ulotek, maskotek, pakietów edukacyjnych)
- objęcie dzieci działaniami przez przeszkolonych nauczycieli  - wyposażenie w szczoteczki i pasty, przeprowadzanie zajęć realizowanych na rzecz grup docelowych związanych z dziećmi w wieku 3-5 lat dot. higieny jamy ustnej.

Program w przedszkolu ruszy na przelomie 2014/2015 roku, do tego czasu serdecznie zapraszamy do zapoznania sie ze strona internetowa i ciekawymi na niej informacjami dot. higieny jamy ustnej  http://www.zebymalegodziecka.pl/ czy tez strony na fb https://www.facebook.com/ZebyMalegoDziecka?fref=ts

                                                                                                                                      

  SZKOŁA CZYSTYCH RĄK

W ramach upowszechniania świadomości na temat zagrożeń wynikających z braku nawyków higienicznych u dzieci, nasze przedszkole po raz kolejny przystąplo do akcji profilaktycznej „Szkoła Czystych Rąk”. W listopadzie 2014 r. przeprowadzona zostanie wśród wszystkich dzieci akcja promująca podstawowe zasady higieny, a także profilaktyki grypy. Podczas zajęć dzieci naucza się jak uchronić się przed grypa, jak prawidłowo myć ręce,  dbać o higienę nosa.
Edukacja w zakresie przestrzegania higieny rak to najprostszy sposób w jaki możemy zadbać o zdrowie najmłodszych.  

 

 ZBIERAMY BATERIE

Stawiamy sobie za priorytetowy cel wychowanie dzieci w duchu poszanowania dla przyrody i nauczenie ich jak należy chronić środowisko. Ważne jest, żeby już najmłodsze dzieci zwróciły uwagę na problem szkodliwych odpadów i nauczyły się jak należy z nimi postępować. Dotyczy to w szczególności odzysku zużytych baterii. W skład baterii wchodzą metale szkodliwe dla środowiska i organizmu ludzkiego: ołów, kadm i rtęć, a także nikiel i lit.

                                                                                                                                     

BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE

W tym roku szkolnym nasze przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiego programu " Bezpieczne Przedszkole". Naszym celem jest dbanie o bezpieczeństwo dzieci, kształtowanie świadomości zagrożeń i niebezpieczeństw czyhających na co dzień wokół dziecka, pobudzenie czujności oraz rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się dzieci w momentach niebezpiecznych dla zdrowia lub życia. Staramy się o otrzymanie Certyfikatu "Bezpiecznego Przedszkola", gdyż zdrowie i bezpieczeństwo naszych podopiecznych jest naszym priorytetem. 

Podczas realizacji programu do zadań przedszkola należy:

- przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu;
- uczenie postępowania zgodnego z zasadami warunkującymi bezpieczeństwo;
- wykorzystywanie codziennych sytuacji do oceny i samooceny zachowania innych osób i swoich własnych;
- kształtowanie czynnych postaw wobec własnego zdrowia i zdrowia innych;
- poznanie różnych postaw bohaterów literackich i filmowych oraz próby ich oceny;


Cele szczegółowe programu to:

- poznanie najbliższego środowiska
- wdrażanie do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa
- rozbudzanie zainteresowań bezpieczeństwem i kulturą ruchu drogowego
- doskonalenie orientacji przestrzennej, kształcenie spostrzegania wzrokowo – słuchowego i wyobraźni przestrzenno – czasowej , sprawności psycho – motorycznej, uwagi, przewidywania następstw i skutków swoich działań
- kształtowanie umiejętności rozpoznawania sprzętów bezpiecznych i niebezpiecznych oraz umiejętności posługiwania się nimi
- kształtowanie pojęcia „obcy” , uświadomienie dzieciom zagrożenia ze strony nieznajomych
- przekazanie podstawowych informacji na temat obchodzenia się z lekarstwami
- poznanie podstawowych zasad zachowania się podczas zaistniałego niebezpieczeństwa ( pożaru, wypadku drogowego, choroby itp.)
- rozwijanie sprawności fizycznej
- wdrażanie do zdrowego trybu życia
- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku.

Treści zawarte w programie „ Bezpieczny przedszkolak” całkowicie korelują z treściami nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 
Realizacja programu przewidziana jest na okres trzech lat, czyli cały okres pobytu dziecka w przedszkolu. Ma on na celu przekazanie dzieciom wiedzy i umiejętności mających uchronić je w przyszłości przed niebezpieczeństwem i przygotowanie do rozważnego i mądrego udziału w dorosłym życiu.

                                                                                                                                      CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

W roku szkolnym 2014/2015 realizowana jest kolejna edycja Programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. Wzrost świadomości ludzi na temat szkodliwego działania dymu tytoniowego oraz restrykcyjne ograniczenia wprowadzone na drodze ustawodawczej spowodowały zmniejszenie stopnia społecznej akceptacji dla palenia tytoniu w miejscu pracy i miejscach publicznych. Zmiana w postrzeganiu palenia w obecności innych osób nie jest jednak tak widoczna w środowisku domowym, gdzie największa ekspozycja na dym tytoniowy ma miejsce w przypadku dzieci. Aby zminimalizować szkody zdrowotne i społeczne wynikające z biernego palenia dzieci Państwowa Inspekcja Sanitarna już po raz kolejny realizuje Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”, skierowany do dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz ich rodziców.


 

 

 

Aktualności

Informacja prawna