Ogłoszenia dla Rodziców

Rada Rodziców

 

W roku szkolnym 2019/2020 wpłata na konto Rady Rodziców wynosi 20 zł na miesiąc, 15 zł w przypadku, gdy uczęszcza drugie dziecko do przedszkola. Dziękujemy.

KONTO RADY RODZICÓW

BANK PEKAO SA 71 1240 1330 1111 0010 6083 9878

Aktualności