Menu

Nasze innowacje

Nasze innowacje

 ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 

Innowacja pedagogiczna EkoEmocja

 

Innowacja będzie rozszerzeniem międzynarodowego projektu  EMOCJA realizowanego w grupie "Gumisie".

Innowacja ta opiera się na uwrażliwieniu dzieci, nauczeniu ich empatii, akceptacji oraz kształtowaniu postaw proekologicznych.

Innowacja pobudza zaangażowanie dzieci w aktywne działania oraz pozytywnie wpływa na integrację grupy.

 

„Kółko poetyckie”

 

Będzie realizowane w grupie dzieci 5, 6- letnich „Gumisie”. Główne cele to kształtowanie postawy aktywnego słuchacza poezji dziecięcej. Przygotowanie do nauki czytania i pisania. Kształtowanie u przedszkolaków mowy komunikatywnej oraz umiejętności poprawnej artykulacji. Poszerzanie zasobu słownictwa podczas poznawania i recytowania krótkich wierszy o zróżnicowanej tematyce. Zajęcia będą się odbywały od października do czerwca.

 

 

  „Zabawy z kodowaniem EduSens.

Programowanie sprzyja rozwojowi intelektualnemu i kreatywności dzieci, a także w dalszej perspektywie może ułatwić im odnalezienie się w dorosłym życiu.
Programowanie to nic innego jak ciekawe zajęcia, to rozwiązywanie zagadek i problemów w kreatywny sposób. Z licznych obserwacji wynika, że od najmłodszych lat dzieci wiedzą jak poruszać się w cyfrowym świecie, wykazują duże zainteresowanie komputerami, dlatego warto nauczyć je, jak mądrze z nich korzystać. Okres przedszkolny jest do tego najlepszym momentem, dzieci uczą się wtedy poprzez zabawę, są ciekawe świata i chętne do odkrywania czegoś nowego.
Dzięki zajęciom z kodowania przedszkolaki mogą kształcić wiele potrzebnych i przydatnych umiejętności analitycznych sprzyjających rozwojowi intelektualnemu, rozwijać logiczne myślenie, uczyć się współpracy w grupie- rozwijać kompetencje społeczne. Ze względu na łatwość osiągania w tej dziedzinie sukcesu- zwiększą poczucie własnej wartości.
Podstawowym celem innowacyjnego działania będzie przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, przekazanie podstaw programowania poprzez doświadczanie i zabawę. Nacisk położony zostanie na rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni, rozumowania i wnioskowania.
To nie ma być tylko nauka prawidłowego tworzenia kodu, chcę, aby dzieci na zajęciach doświadczały, poszukiwały i odważnie patrzyły na świat. Innowacja ma polegać na połączeniu zabawy ze zdobywaniem umiejętności kodowania na dywanie.

 Innowacja będzie realizowana w grupie "Wesołe Misie" w oparciu o zadania EduSense oraz propozycje Nauczyciela.

 

Z Przyrodą na Ty


W tym roku szkolnym w grupie "Wesoe Misie"realizujemy innowację również związaną z przyrodą, gdyż ta tematyka jest bardzo bliska każdemu dziecku, chętnie poznają otaczający ich świat, uczą się dbać o naszą planetę, bo po prostu w tym wieku lubią aktywności związane z naturą. Dzieci przyswajają wiedzę, gdy mogą czegoś dotknąć, zasmakować, doświadczyć, a przyroda to taki element naszego świata, który w każdym swoim kawałku wart jest zainteresowania i poznania jej dogłębnie. Chcemy poprzez tę innowację pokazać dzieciom, jak niesamowicie bogata jest przyroda. Poprzez urozmaicanie, wzbogacanie zajęć przyrodniczych, dzieci nabędą szacunku do świata przyrody, który jest nam niezbędny do życia. Od najmłodszych lat zostaną wprowadzone w ten magiczny świat pełen ciekawostek.
Podczas dni z innowacją zaplanowano zrobić soki, sałatki owocowe i warzywne, kompoty, przetwory, smaczne jeżyki, poznawać przyrodę podczas spacerów, a jeśli tylko będzie to możliwe biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną odwiedzić ciekawe miejsca w najbliższej okolicy, czy spotkać się z leśnikiem. Chcemy również przeprowadzać eksperymenty z lodem i wodą; sprawdzić co jedzą ptaki, samodzielnie wykonać pokarm dla nich, a może nawet karmnik; będziemy sadzić rośliny; poznawać dary, które wydobywamy z ziemi.

Podczas planowanych aktywności będziemy również Państwa prosić o pomoc w np. dostarczeniu produktów potrzebnych do konkretnych zajęć, tak aby dzieci widziały, że w daną aktywność zaangażowana jest ich rodzina, zobaczą Państwo jaki będzie efekt tych doświadczeń. Myślimy, że warto uczyć dzieci szacunku do przyrody i zachęcać ich do poznawania tego co nas otacza, gdyż jest to tak ważne dla naszego istnienia.
 

GRAFOMOTORYKA

 

Program Grafomotoryka w myśl hasła POZWÓLMY DZIECIOM DZIAŁAĆ BO WARTO zdecydowanie spodobała się dawnym Puchatkom dlatego w Wesołych Misiach również będzie kontynuowana.

Motywem przewodnim jest rozwój motoryki małej u wychowanków, stanowiący podstawę zarówno ćwiczeń ruchowych, jak i graficznych. Program zajęć stworzyłam, aby zachęcić dzieci do refleksji i wyrażania emocji grafomotorycznych oraz wypowiedzi, zarówno swobodnych, jak i ukierunkowanych, gdy będziemy realizować zajęcia z treścią bajek.
Priorytetowe cele postawione w niniejszym programie to przede wszystkim rozwijanie wiary we własne siły; budowanie wrażliwości emocjonalno – społecznej; rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej; rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej; budzenie zainteresowania literaturą poprzez kontakt z proponowanymi bajkami, ale przede wszystkim zaspokajanie potrzeb samorealizacji i wzmacnianie poczucia własnej wartości u dzieci.
W trakcie zajęć stawiam na wzmacnianie i motywowanie do działań motorycznych, dlatego na zajęciach będę w dużej mierze grać, bawić się motoryką, ugniatać, lepić, wycinać … tak, aby dzieci poczuły się swobodnie, aby mogły bawiąc się – uczyć, nie czując nacisku na sukces, który mimowolnie pojawia się z zajęć na zajęcia.
W domach zachęcajcie dzieci do ugniatania ciasta, przekładania chwytem pęsetowym małych produktów, przesypywania z ręki do ręki produktów sypkich, WYCINANIA NOŻYCZKAMI …. każda taka aktywność stymuluje rozwój dziecka, nawet kosztem bałaganu, który później na pewno nastąpi.

 

 

**********************************************************************************************                      

 

 

                                          ROK SZKOLNY 2020/2021

                                                               

 

„Główka pracuje, liczy i koduje”

 

To innowacja, która realizowana jest we wszystkich grupach.  Program ten opiera się na założeniu uznającym programowanie za kluczową kompetencję XXI wieku, trzeci (obok języka ojczystego i jednego języka obcego) – język, który każdy człowiek powinien znać choć na podstawowym poziomie, by rozumieć otaczający go świat i zachodzące w nim zmiany. Nauczanie programowania nie jest celem samym w sobie, ale wzbogaca nauczanie, integruje i rozwija treści w nim zawarte w twórczy sposób.


  Innowacja obok przekazania uczestnikom zajęć konkretnej wiedzy i umiejętności  ma na celu aktywizację dzieci oraz pomoc w przełamaniu ich wewnętrznych oporów, jak również dostrzeżenie swojej wartości. Umiejętnie podsunięte wskazówki, sposoby analizowania danych mogą stać się dla dziecka doskonałą pomocą w poruszaniu się po współczesnym labiryncie informacji. Wyposażą dziecko w aparat ułatwiający odróżnianie danych istotnych od zbędnych i wspomagający twórcze przetwarzanie i kreowanie rzeczywistości.

 

Innowacja stanowi zatem wzbogacenie programu edukacyjnego o oddziaływanie wielozmysłowe w edukacji matematycznej a w szczególności logiczne myślenie. Uzupełnienie  o takie oddziaływania wspiera bazę, w oparciu o którą dziecko tworzy pojęcia i wszechstronne umiejętności m.in. matematyczne, językowe, społeczne, wspiera korektę zaburzeń, promuje rozwój. Celem naszej innowacji jest kształcenie umysłu, rozwijanie i umacnianie  myślenia analityczno - logicznego w codziennym życiu. 

 

Ponadto innowacyjną metodą, na której będziemy się opierać jest nauka podstaw kodowania. Kodowanie informacji stanowi wizualizację wiedzy przyswajanej przez dziecko, co stanowi walor edukacyjny podczas pracy z dzieckiem wykazującym kinestetyczny i wzrokowy styl uczenia się. Działania, które podejmują mimo, iż wymagają czasu, sprawiają, iż wiodące kanały, dzięki którym następuje przetwarzanie informacji są w pełni wykorzystywane i rozwijane. Ponadto takie działania pobudzają wyobraźnię, inspirują, pozwalają planować pracę. Pomagają porządkować wiedzę, wybierać informacje, które są ważne w określonej tematyce.

 

CEL GŁÓWNY INNOWACJI :
Zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego, innowacja ma na celu:

 • Rozwijanie postawy intelektualnej i emocjonalnej wyrażającej się w twórczym, logicznym i krytycznym myśleniu, samodzielnym pokonywaniu trudności i analizowaniu zjawisk w codziennym życiu.
 • Doskonalenie umiejętności językowych;
 • Komunikowanie się w języku ojczystym;
 • Rozwijanie umiejętności nabywania wiedzy jako sposobu zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;

Wyrabianie umiejętności pracy zespołowej

 

Podstawę do stworzenia innowacji stanowi:

 • „Dzieciaki w akcji - Program Wychowania Przedszkolnego– Nowa Era- Anna Stalmach- Tkacz, Karina Mucha

 

 

 

  ***********************************************************************************************************************************************  

 

                          

Program innowacji pedagogicznej w grupie "Uszatki" 

„Uczymy dzieci programować, wychowujemy do wartości i bawimy się plastyką"

Innowacja będzie realizowana w oparciu o zadania EduSense oraz propozycje Nauczyciela. Innowacja idealnie wpisuje się w ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej priorytet na rok szkolny 2020/2021 - Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz bezpieczne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Programowanie sprzyja rozwojowi intelektualnemu i kreatywności dzieci, a także w dalszej perspektywie może ułatwić im odnalezienie się w dorosłym życiu.
Programowanie to nic innego jak ciekawe zajęcia, to rozwiązywanie zagadek i problemów w kreatywny sposób. Z licznych obserwacji wynika, że od najmłodszych lat dzieci wiedzą jak poruszać się w cyfrowym świecie, wykazują duże zainteresowanie komputerami, dlatego warto nauczyć je, jak mądrze z nich korzystać.

Okres przedszkolny jest do tego najlepszym momentem, dzieci uczą się wtedy poprzez zabawę, są ciekawe świata i chętne do odkrywania czegoś nowego.
Dzięki zajęciom z kodowania przedszkolaki mogą kształcić wiele potrzebnych i przydatnych umiejętności analitycznych sprzyjających rozwojowi intelektualnemu, rozwijać logiczne myślenie, uczyć się współpracy w grupie- rozwijać kompetencje społeczne. Ze względu na łatwość osiągania w tej dziedzinie sukcesu- zwiększą poczucie własnej wartości.
Podstawowym celem innowacyjnego działania będzie przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, przekazanie podstaw programowania poprzez doświadczanie i zabawę. Nacisk położony zostanie na rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni, rozumowania i wnioskowania.
To nie ma być tylko nauka prawidłowego tworzenia kodu, chcę, aby dzieci na zajęciach doświadczały, poszukiwały i odważnie patrzyły na świat. Innowacja ma polegać na połączeniu zabawy ze zdobywaniem umiejętności kodowania na dywanie.

 

Program realizowany w grupie "Uszatki"

„Kreatywne zabawy kolorami”

W naszym przedszkolu wychowanie plastyczne pełni szczególna rolę. Za pośrednictwem twórczej ekspresji plastycznej oraz percepcji otaczającego świata dziecko 6- letnie gromadzi doświadczenia zarówno poznawcze i twórcze. Podczas tworzenia przedszkolak doznaje silnych przeżyć. Wynikają one nie tylko z samego działania lecz także z możliwości wyrażenia środkami plastycznymi własnych myśli i uczuć, których dziecko nie byłoby w stanie opowiedzieć słowami.

Wychowanie plastyczne pełni funkcję terapeutyczną. Przez organizowanie różnorodnych form aktywności plastycznej oraz rozwijanie i kształtowanie jego różnych umiejętności – usuwa zahamowania i poczucie niepewności, uczy wiary we własne siły, we własne możliwości twórcze. Możliwości i osiągnięcia twórcze małych dzieci są bowiem wielkie i zdumiewające. Prace ich są ciekawe i bogate, zwłaszcza wtedy, kiedy stworzy im się warunki sprzyjające rozwojowi działalności artystycznej.
Doskonałą formą działania twórczego jest praca w grupie. Świadomość przynależności do grupy malujących, tworzących jest zwłaszcza u starszaków bardzo ważna. Nawet dziecko, które ma pewne opory, kiedy widzi, że wszyscy pracują, że zajęci są sobą malując lepiej czy gorzej zaczyna także pracować, zaczyna chcieć. Towarzystwo kolegów pobudza jego energię. Dzieci zainteresowane są tym co się dzieje, obserwują prace kolegów, uczą się od siebie stwierdzić jakie trudności one napotykają, które rodzaje działalności są dla nich atrakcyjne, i które umiejętności trzeba u nich rozwijać. Dzieci będą mieć możliwość aktywnego poznania różnorodnych technik plastycznych, które trudno byłoby zastosować podczas zajęć, gdzie liczebność grupy jest bardzo duża.

 

 

 *********************************************************************************************

Program realizowany w grupie "Gumisie"

„Główka pracuje, ręka rysuje”

Motywem przewodnim programu jest rozwój motoryki małej u dzieci, której podstawą jest motoryka duża, czyli szeroko rozumiana aktywność ruchowa. Poprzez ćwiczenia motoryki dużej dzieci kształtują ogólną koordynację ruchów oraz doskonalą swoje podstawowe umiejętności lokomocyjne. Dzieci zapoznają się z możliwościami własnego ciała oraz kształtują ruchy potrzebne, do wykonywania różnych czynności.

Opanowanie umiejętności motorycznych dzieci są podstawą do prawidłowego rozwoju motoryki małej. Dodatkowo na zajęciach dzieci pracując na różnym materiale będą rozwijały swoją wyobraźnię i kreatywność.

Celem programu jest  wspomaganie rozwoju czynności motorycznych.  Dominującą formą zajęć będą gry i sytuacje zadaniowe, w których dzieci manipulują specjalnie dobranymi przedmiotami. Będą to ćwiczenia i zabawy rozluźniające rękę, usprawnianie mięśni dłoni i palców, usprawnianie kierunku i układanie rytmów, przeplatanie, wkładanie i wyciąganie, czyli usprawnianie mięśni paluszków, zabawy materiałami sypkimi oraz masami plastycznymi, przeplatanki i układanki. 

 

    

 

**********************************************************************************************

      

W grupie dzieci 4 i 5 letnich "Wesołe Misie" jest realizowany program autorski

„Doświadczam i obserwuję”

Głównym zadaniem programu jest czerpanie radości w odkrywaniu nowego przez dzieci.  Zabawy i doświadczenia zawarte w programie pobudzą dzieci do myślenia, obserwowania i wyciągania wniosków. Dzieci dowiedzą się: czy powietrze ma ciężar, czy balon może być rakietą, jak zrobić pienistego potwora i wiele innych.  Wystarczy kilka przedmiotów i można eksperymentować. Dzięki zajęciom doświadczamy i obserwujemy! 

 

      

 

Grupa "Wesołe Misie " realizuje innowację pedagogiczną

"Cztery żywioły"

Powietrze, woda, ogień to uniwersalne żywioły. Podczas zajęć dzieci poznają ich naturę, piękno oraz ich niszczycielską siłę. Dowiedzą się jak powstaje wiatr, dlaczego jest nam potrzebny, jak można bezpiecznie doświadczać ognia i dlaczego czasem ziemia się trzęsie. Zajęcia odbywają sięw ramach zajęć dydaktycznych raz w tygodniu. 

 

              

 

 

 

*********************************************************************************************************                                           

 

Grupa Puchatki realizuje innowację pedagogiczną

„Królestwo przyrody”


A dlaczego akurat wybrałyśmy tematykę przyrody … już wyjaśniamy.
Wiemy, jak szybko dzieci przyswajają wiedzę, gdy mogą czegoś dotknąć, zasmakować, doświadczyć, a przyroda to taki element naszego świata, który w każdym swoim kawałku wart jest zainteresowania i poznania jej dogłębnie. Chcemy poprzez tę innowację pokazać dzieciom, jak niesamowicie bogata jest przyroda. Poprzez urozmaicanie, wzbogacanie zajęć przyrodniczych, dzieci nabędą szacunku do świata przyrody, który jest nam niezbędny do życia. Od najmłodszych lat zostaną wprowadzone w ten magiczny świat pełen ciekawostek.
Podczas dni z innowacją planujemy robić z naszymi Puchatkami soki, sałatki owocowe i warzywne, kompoty, przetwory, smaczne jeżyki, poznawać przyrodę podczas spacerów, a jeśli tylko będzie to możliwe biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną odwiedzić Małe Ziółka w Mikołowie, czy spotkać się z leśnikiem. Chcemy również przeprowadzać eksperymenty z lodem i wodą; sprawdzić co jedzą ptaki, samodzielnie wykonać pokarm dla nich, a może nawet karmnik; będziemy sadzić rośliny; poznawać dary, które wydobywamy z ziemi … oj będzie się działo.

Podczas planowanych aktywności będziemy również Państwa prosić o pomoc w np. dostarczeniu produktów potrzebnych do konkretnych zajęć, tak aby dzieci widziały, że w daną aktywność zaangażowana jest ich rodzina, zobaczą Państwo jaki będzie efekt tych doświadczeń. Myślimy, że warto wprowadzać dzieci w „Królestwo przyrody”, zachęcać ich do poznawania tego co nas otacza, gdyż jest to tak ważne dla naszego istnienia.
Krótko przybliżyłyśmy tylko niektóre tematy, które są ciekawe i warto wprowadzić je w naszej grupie. Gdyby Państwo mieli propozycje dotyczące aktywności przyrodniczych, zapraszamy do kontaktu, wspólnymi siłami możemy zdziałać jeszcze więcej w rozwoju naszych dzieci.

 

 

 

W grupie "Puchatki" realizowany jest program plastyczny:

„Kolorowy świat przedszkolaka”

 

Kształcenie plastyczne jest bardzo ważne dla każdego człowieka, a jego efekty są widoczne  w różnych dziedzinach życia. Samodzielne wykonywanie prac plastycznych rozwija możliwości twórcze ucznia, pobudza wyobraźnię, wrażliwość, inicjatywę, uczy wiary w siebie. Własna działalność artystyczna jest pomostem do rozumienia sztuki, do wychowania świadomych odbiorców kultury. Zabawa ze sztuką w ramach technik płaskich i przestrzennych ukazuje dziecku świat kształtów, kolorów, perspektywę, głębię, jest dostosowana do wieku dzieci oraz celów dydaktycznych wytyczonych przez nauczyciela. Program „Kolorowy Świat Przedszkolaka” ma na celu wspierać rozwój i wrażliwość estetyczną poprzez stosowanie różnych technik plastycznych u dzieci.

 

                                

 

 

 

W grupie "Puchatki" realizowany jest program autorski

„Grafomotoryka”

 którego motywem przewodnim jest rozwój motoryki małej u wychowanków, stanowiący podstawę zarówno ćwiczeń ruchowych, jak i graficznych. Program zajęć stworzyłam, aby zachęcić dzieci do refleksji i wyrażania emocji grafomotorycznych oraz wypowiedzi, zarówno swobodnych, jak i ukierunkowanych, gdy będziemy realizować zajęcia z treścią bajek.
W programie postawiłam kilka istotnych celów, które zrealizujemy w tym roku szkolnym, oczywiście dostosowując działania edukacyjne do aktualnej diagnozy dziecka.
Priorytetowe cele postawione w niniejszym programie to przede wszystkim rozwijanie wiary we własne siły; budowanie wrażliwości emocjonalno – społecznej; rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej; rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej; budzenie zainteresowania literaturą poprzez kontakt z proponowanymi bajkami, ale przede wszystkim zaspokajanie potrzeb samorealizacji i wzmacnianie poczucia własnej wartości u dzieci.
W trakcie zajęć stawiam na wzmacnianie i motywowanie do działań motorycznych, dlatego na zajęciach będę w dużej mierze grać, bawić się motoryką, ugniatać, lepić, wycinać … tak, aby dzieci poczuły się swobodnie, aby mogły bawiąc się – uczyć, nie czując nacisku na sukces, który mimowolnie pojawia się z zajęć na zajęcia.
W domach zachęcajcie dzieci do ugniatania ciasta, przekładania chwytem pęsetowym małych produktów, przesypywania z ręki do ręki produktów sypkich, WYCINANIA NOŻYCZKAMI …. każda taka aktywność stymuluje rozwój dziecka, nawet kosztem bałaganu, który później na pewno nastąpi.

                            POZWÓLMY DZIECIOM DZIAŁAĆ, BO WARTO!

 

 

 

**************************************************************************************************************************************************               

                                                                 ROK SZKOLNY 2019/2020

                                        

 

DZIECI 4- 5-6 LETNIE INNOWACJA “GŁÓWKA PRACUJE, LICZY I KODUJE”

 

Rozwój cywilizacji, odkrycia naukowe, rozwój systemów społecznych powodują, że w dzisiejszym świecie wzrasta zainteresowanie nowymi technologiami. Są one niezastąpione w rozwiązywaniu wyzwań, przed którymi stoi  współczesne, cyfrowe pokolenie. „Główka pracuje, liczy i koduje” to program opierający się na założeniu uznającym programowanie za kluczową kompetencję XXI wieku, trzeci (obok języka ojczystego i jednego języka obcego) – język, który każdy człowiek powinien znać choć na podstawowym poziomie, by rozumieć otaczający go świat i zachodzące w nim zmiany. Nauczanie programowania nie jest celem samym w sobie, ale wzbogaca nauczanie, integruje i rozwija treści w nim zawarte w twórczy sposób.
  Innowacja obok przekazania uczestnikom zajęć konkretnej wiedzy i umiejętności  ma na celu aktywizację dzieci oraz pomoc w przełamaniu ich wewnętrznych oporów, jak również dostrzeżenie swojej wartości. Umiejętnie podsunięte wskazówki, sposoby analizowania danych mogą stać się dla dziecka doskonałą pomocą w poruszaniu się po współczesnym labiryncie informacji. Wyposażą dziecko w aparat ułatwiający odróżnianie danych istotnych od zbędnych i wspomagający twórcze przetwarzanie i kreowanie rzeczywistości.

  Z naszych obserwacji wynika, iż dzieci posiadają  różne umiejętności przyswajania wiedzy, jednakże dominującym jest kinestetyczny, co oznacza, iż zdobywaniu wiedzy i umiejętności towarzyszy im duża aktywność ruchowa oraz poznawcza. Ponadto większość dzieci stanowią wzrokowcy. Takie sposoby przetwarzania informacji są  niewątpliwie zasobem zespołów, jednakże pojawiają się również trudności z koncentracją uwagi, co ma wpływa na jakość i prawidłowość wykonywanych zadań. Biorąc pod uwagę specyfikę funkcjonowania poszczególnych dzieci oraz całej  grupy a także fakt, iż podstawą w edukacji są osobiste doświadczenia dzieci, pojawiła się potrzeba napisania innowacyjnego programu wspomagającego rozwój dzieci przy uwzględnieniu kinestetycznego i wzrokowego stylu nabywania różnych umiejętności. Ponadto podstawową formą aktywności dziecka przedszkolnego jest zabawa. To w niej zapoznajemy się ze skomplikowanymi koncepcjami, poglądami i emocjami. Poprzez zabawę dzieci zdobywają różne umiejętności, uczą się rozwiązywać problemy wtedy, kiedy z pełnym zaangażowaniem bawią się w gry przeznaczone specjalnie dla nich, które stymulują zarówno ciało, jak i umysł. Zabawa to najkorzystniejsza forma pracy z dzieckiem aktywnym psychoruchowo, gdyż angażuje wszystkie zmysły.

  Innowacja stanowi zatem wzbogacenie programu edukacyjnego o oddziaływanie wielozmysłowe w edukacji matematycznej a w szczególności logiczne myślenie. Uzupełnienie  o takie oddziaływania wspiera bazę, w oparciu o którą dziecko tworzy pojęcia i wszechstronne umiejętności m.in. matematyczne, językowe, społeczne, wspiera korektę zaburzeń, promuje rozwój.

 

CEL GŁÓWNY INNOWACJI :
Zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego, innowacja ma na celu:

 • Rozwijanie postawy intelektualnej i emocjonalnej wyrażającej się w twórczym, logicznym i krytycznym myśleniu, samodzielnym pokonywaniu trudności i analizowaniu zjawisk w codziennym życiu.
 • Doskonalenie umiejętności językowych;
 • Rozwijanie umiejętności nabywania wiedzy jako sposobu zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;

 

DOBÓR TREŚCI KSZTAŁCENIA

 

Treści nauczania - podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest zgodna z obowiązującymi treściami.

 

 • Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów.
 • Rozwijanie kompetencji społecznych.
 • Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa.

 

Metody nauczania:

 • metody oparte na praktycznej działalności dzieci
 • metody aktywizujące: burza mózgów, gry dydaktyczne, symulacyjne, gamifikacja, metoda projektowa

Formy pracy:

1. Praca indywidualna (jednolita, zróżnicowana) .
2. Praca zbiorowa (jednolita, zróżnicowana):
- praca w grupach
- praca z całą grupą

Środki dydaktyczne: zasoby Internetu – scenariusze Mistrzów Kodowania, mata do kodowania, zasoby audio i video, własne narzędzia dydaktyczne, gry.

 

OCZEKIWANE EFEKTY WDROŻENIA INNOWACJI

 • Wyposażenie dzieci w umiejętności posługiwania się algorytmami.
 • Pełny poziom ociągnięcia założonych celów w odniesieniu do wymagań programowych dostosowanych do możliwości dziecka.
 • Poprawa jakości poznawania otaczającego świata.
 • Wzrost kreatywności.
 • Umiejętność logicznego myślenia i wnioskowania.
 • Umiejętność współpracy w grupie.
 • Dzielenie się swoją wiedzą z rówieśnikami.
 • Zwiększenie świadomości dzieci nt. bezpiecznego korzystania z urządzeń technologicznych. 

 

GRUPA USZATKI- INNOWACJA "ŻYJ W ZGODZIE Z NATURĄ"

W naszym Przedszkolu od dawna realizuje się treści z zakresu edukacji ekologicznej kształtując u dzieci prawidłowe postawy wobec środowiska, które je otacza. W obecnych czasach duże znaczenie mają pojęcia: ekologia, edukacja ekologiczna, recycling oraz ochrona środowiska. Już od najmłodszych lat należy uświadamiać dzieci, że nie mamy prawa niszczyć przyrody- jesteśmy jej częścią. W trakcie innowacji dzieci poznają przyrodę poprzez własne działania i eksperymentowanie, samodzielnie odkrywając tajniki przyrody gromadząc nowe doświadczenia. Wiedza zdobyta w ten sposób jest pełniejsza i trwalsza.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie zainteresowań uczniów problematyką ekologiczną.
 • Kształtowanie emocjonalnego stosunku do przyrody.
 • Propagowanie ekologicznego stylu życia.
 • Wzbudzenie chęci i motywów do działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska.

Praca w grupie realizujące czynności w oparciu o zajęcia prowadzone z całą grupą, w małych zespołach i indywidualnie w ciągu pobytu dziecka w przedszkolu z zachowaniem zalecanych warunków i sposobów realizacji. Nauczyciel będzie pracował w oparciu o podstawę programową oraz wybrany program wychowania przedszkolnego, który zostanie wzbogacony o treści zawarte w projekcie edukacyjnym.

 

GRUPA GUMISIE- INNOWACJA "KREATYWNE ZABAWY PLASTYCZNE"

W przedszkolu zajęcia plastyczne pełnią szczególną rolę. Kształtują i rozwijają wrażliwość na piękno otaczającej nas rzeczywistości. Wzbogacają aktywność umysłową, pobudzają wyobraźnie i wyzwalają inicjatywę twórcza, kształtują osobowość oraz wzbogacają przeżycia. Twórczość plastyczna jest jedną  z ważniejszych form działalności dziecka. Podstawą skutecznego funkcjonowania we współczesnym świecie jest postawa twórcza. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować  rozwijać. Jak pokazuje praktyka kształcenie  rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej. Rozbudzanie zainteresowania sztuka, plastyką, odkrywanie w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania. W procesie samego tworzenia dziecko doznaje silnych przeżyć, a w swoich pracach ujmuje własne myśli  i uczucia. Natomiast nauczyciele poprzez rysunek i inne prace plastyczne poznają swoich wychowanków, ich emocje, aktualne samopoczucie, lęki radości, rozwój intelektualny, zainteresowania. Jednym z celów pracy w tym zakresie jest umożliwienie dziecku aktywnego poznaniu świata zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i dążeniami. Należy przy tym pamiętać, ze każdy jest indywidualnością i może odbierać świat na własny, niepowtarzalny sposób. Wdrażanie założeń innowacji, odbywać się będzie zgodnie z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz zasada zachowania stopniowania trudności. Zajęcie będą odbywały się jeden raz w tygodniu w godzinach popołudniowych w sali przedszkolnej.

Cel ogólny:

- kształtowanie i rozwijanie umiejętności twórczych oraz uzdolnień plastycznych dzieci poprzez różnorodne działania artystyczne.

 

GRUPA GUMISIE- INNOWACJA MAŁY EKOLOG 

Wyrabianie nawyków związanych z poszanowaniem przyrody, najbliższego otoczenia i środowiska wpływa na wszechstronny rozwój osobowości dziecka. Już sam kontakt z przyrodą wywołuje uczucia opiekuńcze wobec niej. Jeżeli dziecko wykazuje intensywne zainteresowanie roślinami i zwierzętami oraz zjawiskami przyrodniczymi to równocześnie kształtuje się w nim silne i trwałe poczucie przynależności do najbliższego otoczenia. 
Innowacja przewiduje rozszerzenie materiału o problematykę ekologiczną wykraczającą poza treści w realizowanym programie edukacyjnym w grupie dzieci 5 letnich. Dzieci będą aktywnie poszukiwać i działać w warunkach naturalnych. W ten sposób zostanie pobudzona aktywność poznawcza dziecka oraz wiele sfer jego rozwoju.  Program innowacji ma na celu rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, pogłębiania wiedzy o otaczającym świecie przyrody oraz kształtowanie przyjaznej postawy wobec świata roślin i zwierząt. Należy uświadomić dzieciom, że są częścią przyrody oraz uwrażliwić je na przejawy degradacji środowiska.

W dobie szybkiego postępu cywilizacyjnego oraz gwałtownych zmian klimatycznych coraz większe znaczenie mają działania człowieka na rzecz ochrony przyrody. Problem ten dotyczy wszystkich mieszkańców Ziemi, a edukacja ekologiczna już od najmłodszych lat jest podstawą do racjonalnego postępowania w duchu szacunku do przyrody i jej ochrony teraz i w przyszłości. Należy ukazać nie tylko zagrożenia, ale i piękno przyrody by kształtować postawy ekologiczne. 

Celem innowacji jest:

 • Zdobywanie umiejętności obserwacji środowiska naturalnego.
 • Rozbudzenie wśród dzieci poszanowania do świata przyrody i potrzeby kontaktu z nią.
 • Rozwijanie postawy odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.
 • Dostrzeganie nieprawidłowości w działaniach ludzkich i rozwoju cywilizacyjnym.
 • Wyrabianie nawyku segregowania odpadów, oszczędnego korzystania z zasobów Ziemi, konieczności recyklingu.
 • Budowanie szeroko pojętych postaw proekologicznych i czynna ochrona przyrody.
 • Poznanie podstawowych zasad ochrony środowiska naturalnego i podejmowanie działań w kierunku jego ochrony.
 • Promowanie stylu życia opartego o współistnienie człowieka w harmonii z całą przyrodą.
 • Rozpoznawanie zależności występujących w przyrodzie.
 • Zdobycie wiedzy na temat umiejętnego korzystania z zasobów Ziemi.
 • Integrowanie działań ekologicznych przedszkola i rodziny.

 

GRUPA WESOŁE MISIE- INNOWACJA "Z PRZYRODĄ NA TY"

Wiek przedszkolny jest idealnym czasem na poznanie przyrody i kształtowanie w przedszkolakach właściwych postaw wobec środowiska. Nasze przedszkole jest wyposażone w duży plac zabaw, posiada własny ogródek warzywny oraz rośnie w nim wiele gatunków drzew. Miejsce to jest doskonałe do rozbudzania wśród dzieci ciekawości i wrażliwości na otaczającą przyrodę. Obserwacja, bezpośredni kontakt ze światem roślin i zwierząt pozwala na kształtowanie wiedzy i umiejętności, ale przede wszystkim wyrabianiem odpowiednich postaw. Przeżywanie i obcowanie z pięknem przyrody, a także uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o otaczające je środowisko stają się fundamentem innowacji. Aby być z przyrodą na Ty należy poznać różne jej aspekty. Poprzesz szereg zaplanowanych działań dzieci poszerzą swoją świadomość, wzbogacą wiedzę, rozwiną umiejętności i ukształtują odpowiednie postawy proekologiczne.


Cele ogólne:
- rozbudzanie potrzeby kontaktu ze środowiskiem przyrodniczym,
- kształtowanie postaw proekologicznych,
- zapoznanie z życiem zwierząt i roślin w różnych środowiskach przyrodniczych,
- uwrażliwienie na piękno przyrody,
- kształtowanie umiejętności współdziałania i podczas wycieczek , obserwacji, różnorodnych prac na rzecz najbliższego środowiska.

 

  

Aktualności

Informacja prawna