Programy, akcje , kampanie.

Programy, akcje , kampanie

Programy, akcje , kampanie.

 

Wszystkie Kolory Świata

W jaki sposób szmaciana laleczka może uratować życie dziecka?

Jak pokazać dzieciom, że mogą pomóc tym najbardziej potrzebującym i jednocześnie czerpać z tego radość?

W ramach akcji dzieci z rodzicami będą przygotowywali charytatywne, szmaciane laleczki UNICEF. Laleczki te są niezwykłe, ponieważ symbolizują pomoc dzieci dla najbardziej potrzebujących dzieci na świecie. Każda z nich będzie miała swoją tożsamość. Dzieci same wybiorą kraj pochodzenia dla wykonanej przez siebie laleczki, określą jej kolor skóry, strój, a także imię i wiek, które umieszczą w „akcie urodzenia”. Laleczki zostaną zaprezentowane całej społeczności przedszkolnej. Każdy kto będzie chciał, będzie mógł zaopiekować się wybraną laleczką w zamian za przekazanie darowizny na rzecz ratowania życia dzieci. Minimalna kwota darowizny w wysokości 10 zł umożliwi zaszczepienie jednego dziecka przeciw najpoważniejszym chorobom wieku dziecięcego, a tym samym pozwoli na uratowanie mu życia.

__________________________________________________________________________

  CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

KLUCZEM DO WIEDZY I SPRAWNOŚCI UMYSŁU JEST CZYTANIE.  Czytanie rozwija język, język zaś stanowi podstawę dla myślenia, w tym także matematycznego. Czytanie otwiera dostęp do skarbnicy ludzkiej myśli i wiedzy. Tymczasem wielu ludzi choć umie czytać - nie czyta. Dlaczego? Ponieważ...

Najskuteczniejszym sposobem wychowania czytelnika na całe życie jest głośne czytanie dziecku dla przyjemności!

Czytanie na głos niemowlęciu stymuluje rozwój jego mózgu.

Czytanie kilkulatkowi rozbudza w nim ciekawość świata i pomaga mu zrozumieć siebie i innych.

Wspólne głośne czytanie z nastolatkiem pomoże mu pokonać wiele problemów wieku dorastania.

Bardzo wiele zależy od rodziców. Jeżeli chcą by ich dzieci były mądre i odnosiły sukcesy w szkole i życiu powinni znaleźć czas by codziennie czytać im przez 20 minut. Codzienne głośne czytanie dziecku warto zacząć jak najwcześniej i nie zarzucać go nawet gdy dziecko samo już dobrze czyta.

Codzienne głośne czytanie jest szczepionką przeciwko wielu niepożądanym wpływom i zagrożeniom dla umysłu i psychiki dziecka ze strony współczesnej cywilizacji.

                                                                                                                                     

WŁĄCZ WYOBRAŹNIĘ, WYŁĄCZ TELEWIZOR

To miejska kampania społeczna dla rodzin z dziećmi uczęszczającymi do żłobków i przedszkoli – „Włącz wyobraźnię, wyłącz telewizor”. Akcja skierowana jest na trzy cele: edukacyjne, społeczne i informacyjne, które mają wskazać rodzicom, jak prawidłowo kształtować rozwój współczesnego dziecka.

Dzięki kampanii, rodzice zyskają m.in.: cenne podpowiedzi, jak i gdzie w naszym mieście można konstruktywnie spędzać czas z dzieckiem. Do udziału aktywnie włączają się tyskie przedszkola i żłobki i to właśnie tam, rodzice będą mogli znaleźć tablice informacyjne z propozycjami klubów, instytucji i stowarzyszeń zapraszających całe rodziny na zajęcia rekreacyjne, sportowe i artystyczne. Poza tym, celem akcji jest także aktywizacja rodzin w kierunku rozwijania zainteresowań i pasji oraz wsparcie w nawiązywaniu więzi z dzieckiem i odnajdywaniu przyjemności we wspólnym spędzaniu czasu.

                                                                                                                                     

 SZKOŁA W RUCHU

Rok szkolny 2013/14 został ogłoszony przez resort edukacji Rokiem Szkoły w Ruchu. Jego celem jest promocja aktywnego trybu życia, kształtowanie prawidłowych nawyków u dzieci oraz podejmowanie działań na rzecz ich bezpieczeństwa.

                                                                                                                                    

 KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych oraz przedstawień dla rodziców i wiele innych ekologicznych działań.

                                                                                                                                     

log zp AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA

Akcja ta  ma na celu utrwalenie wśród rodziców, dzieci oraz personelu przedszkolnego wiedzy o tym, jak zdrowo się odżywiać, jak dbać o bezpieczeństwo dzieci w domu i poza nim, jak zapobiegać chorobom oraz minimalizować ich skutki, a także jak dbać o odporność dzieci w okresie wzmożonej zapadalności na grypę i przeziębienia. Zespół ekspertów Akademii Zdrowego Przedszkolaka opracowuje materiały edukacyjne w formie warsztatów (opartych głównie na zabawach) i prezentacji, które mają angażować do wspólnej pracy pracowników przedszkoli, rodziców i dzieci.

                                                                                                                                     

MAŁE OGRÓDKI

Małe Ogródki to miejska kampania społeczna na rzecz zdrowego żywienia. Głównym adresatem są w niej dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziny. Działania prowadzone są w 16 tyskich przedszkolach, z których każde realizuje swój indywidualny program o zdrowym odżywianiu. Kierunek i główne przedsięwzięcia kampanii określane i prowadzone są przez Urząd Miasta Tychy (Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą). Kampania jest programem długoterminowym nastawionym na edukację. Jest prowadzona od 2012 roku.

                                                                                                                                     

SKUPMY SIĘ NA SPRAWIE

Celem kampanii jest to aby dziecistały się ambasadorami walki z problemem psich odchodów, żeby mówiły o tym w swoich domach i wśród sąsiadów, żeby same walczyły o czyste podwórka, trawniki i swoje miejsca do zabawy.

                                                                                                                                                                                        

MAMO TATO WOLĘ WODĘ

Program "Mamo, Tato, wolę wodę!" już od 2009 roku wspiera rodziców i nauczycieli w kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych u najmłodszych. Jest on odpowiedzią na narastający w polskim społeczeństwie, zwłaszcza wśród dzieci, problem z nadwagą i otyłością. Postanowiliśmy aktywnie przeciwdziałać temu zjawisku i poprzez edukację oraz zabawę podkreślać rolę wody w codziennej diecie dziecka. Partnerami merytorycznymi programu są Instytut Matki i Dziecka i Instytut Żywności i Żywienia. IV edycja programu została objęta honorowym patronatem przez Ministra Edukacji Narodowej.

                                                                                                                                     
 

DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY 


Nasze przedszkole zostało przyjęte do realizacji międzynarodowego programy „Dzieciństwo bez próchnicy” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu.

Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministerstwo Zdrowia, którego liderem jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Celem głównym Projektu jest obniżenie częstotliwości występowania próchnicy zębów u dzieci w wieku 0-5 lat.

Cele bezpośrednie Projektu to:

1. poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-5 lat

2.wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej w grupach docelowych.

Nasze przedszkole otrzyma:
-  wsparcie rodziców/opiekunów dzieci za pośrednictwem materiałów edukacyjnych i promocyjnych (rozpowszechnienie ulotek, maskotek, pakietów edukacyjnych)
- objęcie dzieci działaniami przez przeszkolonych nauczycieli  - wyposażenie w szczoteczki i pasty, przeprowadzanie zajęć realizowanych na rzecz grup docelowych związanych z dziećmi w wieku 3-5 lat dot. higieny jamy ustnej.

Program w przedszkolu ruszy na przelomie 2014/2015 roku, do tego czasu serdecznie zapraszamy do zapoznania sie ze strona internetowa i ciekawymi na niej informacjami dot. higieny jamy ustnej  http://www.zebymalegodziecka.pl/ czy tez strony na fb https://www.facebook.com/ZebyMalegoDziecka?fref=ts

                                                                                                                                      

  SZKOŁA CZYSTYCH RĄK

W ramach upowszechniania świadomości na temat zagrożeń wynikających z braku nawyków higienicznych u dzieci, nasze przedszkole po raz kolejny przystąplo do akcji profilaktycznej „Szkoła Czystych Rąk”. W listopadzie 2014 r. przeprowadzona zostanie wśród wszystkich dzieci akcja promująca podstawowe zasady higieny, a także profilaktyki grypy. Podczas zajęć dzieci naucza się jak uchronić się przed grypa, jak prawidłowo myć ręce,  dbać o higienę nosa.
Edukacja w zakresie przestrzegania higieny rak to najprostszy sposób w jaki możemy zadbać o zdrowie najmłodszych.  

 

 ZBIERAMY BATERIE

Stawiamy sobie za priorytetowy cel wychowanie dzieci w duchu poszanowania dla przyrody i nauczenie ich jak należy chronić środowisko. Ważne jest, żeby już najmłodsze dzieci zwróciły uwagę na problem szkodliwych odpadów i nauczyły się jak należy z nimi postępować. Dotyczy to w szczególności odzysku zużytych baterii. W skład baterii wchodzą metale szkodliwe dla środowiska i organizmu ludzkiego: ołów, kadm i rtęć, a także nikiel i lit.

                                                                                                                                     

BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE

W tym roku szkolnym nasze przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiego programu " Bezpieczne Przedszkole". Naszym celem jest dbanie o bezpieczeństwo dzieci, kształtowanie świadomości zagrożeń i niebezpieczeństw czyhających na co dzień wokół dziecka, pobudzenie czujności oraz rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się dzieci w momentach niebezpiecznych dla zdrowia lub życia. Staramy się o otrzymanie Certyfikatu "Bezpiecznego Przedszkola", gdyż zdrowie i bezpieczeństwo naszych podopiecznych jest naszym priorytetem. 

Podczas realizacji programu do zadań przedszkola należy:

- przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu;
- uczenie postępowania zgodnego z zasadami warunkującymi bezpieczeństwo;
- wykorzystywanie codziennych sytuacji do oceny i samooceny zachowania innych osób i swoich własnych;
- kształtowanie czynnych postaw wobec własnego zdrowia i zdrowia innych;
- poznanie różnych postaw bohaterów literackich i filmowych oraz próby ich oceny;


Cele szczegółowe programu to:

- poznanie najbliższego środowiska
- wdrażanie do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa
- rozbudzanie zainteresowań bezpieczeństwem i kulturą ruchu drogowego
- doskonalenie orientacji przestrzennej, kształcenie spostrzegania wzrokowo – słuchowego i wyobraźni przestrzenno – czasowej , sprawności psycho – motorycznej, uwagi, przewidywania następstw i skutków swoich działań
- kształtowanie umiejętności rozpoznawania sprzętów bezpiecznych i niebezpiecznych oraz umiejętności posługiwania się nimi
- kształtowanie pojęcia „obcy” , uświadomienie dzieciom zagrożenia ze strony nieznajomych
- przekazanie podstawowych informacji na temat obchodzenia się z lekarstwami
- poznanie podstawowych zasad zachowania się podczas zaistniałego niebezpieczeństwa ( pożaru, wypadku drogowego, choroby itp.)
- rozwijanie sprawności fizycznej
- wdrażanie do zdrowego trybu życia
- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku.

Treści zawarte w programie „ Bezpieczny przedszkolak” całkowicie korelują z treściami nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 
Realizacja programu przewidziana jest na okres trzech lat, czyli cały okres pobytu dziecka w przedszkolu. Ma on na celu przekazanie dzieciom wiedzy i umiejętności mających uchronić je w przyszłości przed niebezpieczeństwem i przygotowanie do rozważnego i mądrego udziału w dorosłym życiu.

                                                                                                                                      CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

W roku szkolnym 2014/2015 realizowana jest kolejna edycja Programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. Wzrost świadomości ludzi na temat szkodliwego działania dymu tytoniowego oraz restrykcyjne ograniczenia wprowadzone na drodze ustawodawczej spowodowały zmniejszenie stopnia społecznej akceptacji dla palenia tytoniu w miejscu pracy i miejscach publicznych. Zmiana w postrzeganiu palenia w obecności innych osób nie jest jednak tak widoczna w środowisku domowym, gdzie największa ekspozycja na dym tytoniowy ma miejsce w przypadku dzieci. Aby zminimalizować szkody zdrowotne i społeczne wynikające z biernego palenia dzieci Państwowa Inspekcja Sanitarna już po raz kolejny realizuje Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”, skierowany do dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz ich rodziców.


 

 

 

Aktualności